O naší společnosti

Firma METAL PRODEX Tech, s.r.o. vznikla v roce 1995 jako nástupce a pokračovatel fyzické osoby "Ing. Jaroslav Procházka - PRODEX", která vznikla v roce 1992. Vznikající fyzická osoba začala podnikat v následujících oborech: projekce, vzduchotechnika, klimatizace, zámečnictví, mření a regulace. A má proto více než desetileté zkušenosti v těchto oborech. Při přechodu na právnickou osobu METAL PRODEX Tech, s.r.o. v roce 1995 přidala firma ke svým činnostem i obor chlazení a v roce 1997 pak ústřední vytápení a zdravotní instalaci.

Firma se rychle aklimatizovala na českém trhu a vnikla do podvědomí stavebních firem a ostatních investorů po celé České republice. Své aktivity vyvíjí i v zahraničí jako například v Německu, Belgii nebo Keni.

Z referenční listiny je patrné, že firma získávala stále více zakázek a tím zvyšovala svůj roční obrat až na současných 32 mil. Kč za rok 2006. Firma vlastní výrobní areál o rozloze 11 000 m2, který nabízí dostatečné výrobní prostory k výše uvedeným činnostem a tím i schopnost přizpůsobit se všem požadovaným realizačím termínům.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

METAL PRODEX Tech, s.r.o.
Republikánská 2
312 00 Plzeň

tel.: 377 261 971 - 2
gsm: + 420 602 486 638
e-mail: plzen@metal-prodex.cz

METAL PRODEX Tech, s.r.o.
IČ: 252 38 558
DIČ: CZ25238558

Spisová značka C 11511
vedená u Krajského soudu
v Plzni.

© 1992 - 2013 METAL PRODEX Tech, s.r.o.